Aanpak

Stichting NDSM-herleeft wil belangstelling wekken en een achterban creëren door middel van openbare bijeenkomsten, tentoonstellingen, publicaties, het geven van (educatieve) excursies alsmede het deelnemen aan dergelijke activiteiten.

Allereerst wordt de collectie in kaart gebracht. Het gaat niet alleen om een professionele beschrijving van foto’s, memo- rabilia en werktuigen, ook het terrein zelf met de kranen, de hellingen en de pompkamers maken deel uit van de verzameling.

Er worden plannen ontwikkeld voor het behoud van het erfgoed zoals de hellingen en kranen en er zullen kunstopdrachten worden gegeven waarbij heden, verleden en toekomst van de werf samen komen. Doelstelling van iedere manifestatie is dat het verhaal van de werf nog voort bestaat in zijn gebouwen en samenhang. Stapsgewijs wordt zo ook toegewerkt naar het grote doel om de grotere realia te behouden.

achterschip Melania

De gerestaureerde hijskraan

voorschip Melania

AmDock bord bewaart in de NDSM loods