Archief ruimte

De zeecontainer voor onze opslag in 2014

Container ruimte
Vanwege de aanstaande renovatie werkzaamheden van de helling 4 zijn twee tekeningarchieven gevonden. Deze archieven werden door ons overgenomen, opgeslagen, georganiseerd, beheerd, gedocumenteerd en t.z.t. gepresenteerd. Er is reeds een begin gemaakt met het overbrengen van de enorme hoeveelheid materiaal. Waar laten we dit?

Op het werfterrein, bedoeld wordt de NDSM werf Oost (nieuwbouw), werd voor ons een zeecontainer van 12 meter geplaatst. Hierin staan kasten en Lundiastellingen waarop al het materiaal werd opgeslagen. Het ging om een grote hoeveelheid kokers met tekeningen, archiefdozen en ordners. Het materiaal in de kokers betreft overwegend calques, de moedertekeningen, van schepen, gebouwen en kranen.

Archief ruimte
De volgende stap was het overbrengen naar de tegenover de container gelegen Blauwdruk, het informatievcentrum en ontvangstlocatie van onze stichting.
 De Blauwdruk is als zodanig bedoeld en niet als opslagplaats.

In 2015 heeft de Shipdockwerf, nu Damen Shiprepair Amsterdam, ons een ruimte gegeven waar wij ons archiefmateriaal mochten opslaan. Door het vele materiaal wat we in de loop van de afgelopen drie jaar aldaar hebben verzameld werd deze ruimte eigenlijk te klein

Het nieuwe archiefruimte bij Damen in aanleg.

Nieuw archief ruimte
Damen stak ons weer een hand toe. We kregen in 2017 een grotere archiefruimte op hun terrein toegewezen. Wel moesten wij de ruimte zelf opknappen en inrichten voordat we het archief konden verhuizen naar de nieuwe bestemming. In het voorjaar van 2018 was de nieuwe archief ruimte klaar. We kunnen nu beginnen met de verhuizing die nu in volle gang is.

Het op te bouwen archief bestaat in grote lijnen uit verzamelde onderdelen van en op het voormalige NDSM terrein, massa’s tekeningen en veel documentatie (jaargangen maritieme zaken, studieboeken en veel vakliteratuur etc. etc.). Tevens komt in deze ruimte ook een klein kantoortje en onze bibliotheek te staan.

Een deel van onze bibliotheek op de oude locatie.

Bibliotheek
In het jaar 2018 zal onze bibliotheek ook verhuisd worden naar het nieuwe archief ruimte.

Een kleine greep van de diverse onderwerpen die de basis vormen van onze ingerichte Bibliotheek:
– Geschiedenis van de NDSM
– Werfindeling
– Scheepsmotoren
– Theoretische en praktische scheepsbouw
– Vakbladen op maritiem gebied
– Studieboeken, etc. etc.

Er wordt hard aan gewerkt om de bibliotheek database ook beschikbaar te stellen voor een breder publiek.