Boek publicaties

De NDSM historie onder de aandacht brengen kan op verschillende manieren. Boeken zijn ook in het digitale tijdperk nog steeds zeer gewilde informatiebronnen. Er zijn uitgevers die veel waarde hechten aan het verleden waarin wij nog als zeevarenden natie op de kaart stonden. Een tijd waarin ook heel veel Nederlandse werven, kleine en zeer grote, de oevers in ons land vulden. Dankzij deze uitgevers, beschikbare bronnen en gedreven auteurs blijft de aandacht voor onze nautische industrie gelukkig onder de aandacht en levert dit fraaie publicaties op.


Indien over de nautische industrie en de daaraan gerelateerde productie een publicatie in boekvorm verschijnt willen wij u dit dan ook graag laten weten. Het verspreiden van publicaties en andere uitingen die verwijzen naar de werven, rederijen en schepen is immers ook in ons belang.

 


 
Dag meneer, koud hè, buiten.
Hoewel deze aanhef mogelijk anders doet vermoeden gaat het hier niet om een sprookje. 
Het is de titel van een boek dat is geschreven door Henk Kerkhof (90). 
Als subtitel is vermeld: Verhalen over een leven op zee, 1950-1963. Eerder is in de nieuwsbrief en op de website van de Stichting NDSM-Herleeft aandacht besteed aan de in 1937 bij de NSM van stapel gelopen Shell tanker Rufina. In ons bezit is namelijk de scheepsbel van dit schip, of beter gezegd, één van de bellen. Het verhaal is te uitgebreid om, zelfs kort, weer te geven waarom het om twee bellen gaat. Deze publicatie in de nieuwsbrief is aanleiding geweest tot een contact met de heer H. Kerkhof. 
Toen bleek dat hij niet alleen het bovengenoemde boek had geschreven maar dat hij óók een ruime ervaring als zeeman had. En….vier van de door hem bevaren schepen, de Rufina, Rita, Tibia en Zafra, zijn bij de NSM of NDSM gebouwd.Tijdens een ontmoeting met de heer Kerkhof bleek al snel dat hij een zeer begaafd verteller is. 
Zijn ervaringen zijn dus ook in boekvorm verschenen. De Rufina die de aanleiding was voor deze ontmoeting, wordt in het boek uiteraard ook besproken. Tijdens de explosies als gevolg van een aanvaring te Venezuela, was de heer Kerkhof aan boord. Wat er toen heeft plaatsgevonden is dus 
uit de eerste hand beschreven.

Het autobiografische boek geeft een inkijk in zijn jonge jaren, opleidingen, het leven aan boord als werktuigkundige en vormt een mix tussen hilariteit, spanning, serieuze zaken, vertrek en thuiskomst. Een aanrader!


Het boek is ook bij onze stichting verkrijgbaar, zowel gebonden als in paperback uitgave.
 Het boek is 248 pagina’s en geïllustreerd. Het ISBN nummer is 9789402181241

Prijs: 30 euro voor het gebonden boek en 20 euro voor de paperback.
Benadrukt moet worden dat de royalty’s zijn bestemd voor de Parkinson Vereniging en het KWF.


 
 


 
Heel Hengelo trilt,Stork en de dieselmotor
In september 2018 verscheen een boek dat door Wil Kuipers is samengesteld met als titel “Heel Hengelo trilt”, deel 1. Hij heeft zicht vastgebeten in de productie van Stork Hengelo. Al snel na de oprichting van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in 1894 was de naam Stork daar al in beeld. D.W. Stork was immers een der commissarissen bij de NSM. Na de 2de wereldoorlog werden bij de NDSM in licentie diverse typen Stork motoren gebouwd. In het boek wordt daar ruimschoots aandacht aan besteed. 


ISBN 978-94-91640-30-8, NUR 680, 239 pagina’s met veel z/w afbeeldingen.
Het boek is rechtstreeks te bestellen via wil@kuipersbollen.nl en het kost € 29,50.
Er wordt een extra € 5,00 berekend voor de verzending. 
 


 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, schepen van de “Nederland” in beeld.

In februari 2019 is een boek verschenen dat is uitgegeven door Nico Guns (guns@home bv) in samenwerking met maritiem schilder Ronald van Rikxoort. Het boek is te bestellen door een e-mail te sturen aan g.at.h.boeken@gmail.com.

Twee pagina’s, dus links en rechts, zijn gevuld met een prachtige aquarel gemaakt door van Rikxoort enerzijds en met een nostalgische zwart/wit foto anderzijds met daartussen een levensloopbeschrijving en technische informatie van het betreffende schip. Het beschrijft tevens de geschiedenis van de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” vanaf de oprichting tot het roemloze einde. Alle schepen die deel hebben uitgemaakt van de SMN vloot worden dus behandeld. Van de behandelde schepen zijn tussen 1897 en 1957 33 bij de NSM en NDSM gebouwd.

ISBN 978-94-92368-36-2, NUR 466, 105 pagina’s.


De aanschafprijs van dit boek is € 39,95 inclusief verzendkosten.


 
 


 
NDSM toen & nu/past & present
Een rijk geïllustreerde boek over de NDSM locatie te Amsterdam Noord, 
NDSM toen & nu/past & present. Uitgegeven door Uitgeverij Boekschap te Arnhem. Met harde kaft, en 240 pagina’s gevuld met vele foto’s van sepia tot full colour, van bekende fotografen van toen en nu. Over een tijdsbestek van 1912 – 2018 wordt in woord en beeld de geschiedenis van het NDSM-terrein en van de NDSM in het bijzonder weergegeven en wordt getracht een verband tussen toen en nu zichtbaar te maken.

Ook, de tijd staat immers niet stil, is er aandacht voor allerlei creatieve initiatieven en ontwikkelingen op de voormalige NDSM werf Oost. Voor mensen die belang stellen in scheepswerven, scheepsbouw- en reparatiehistorie, kunst en een veranderende omgeving daar waar ooit een industrieel gebied was, is dit boek een aanrader.
De verkoopprijs is € 29,95.


 
 


 
Terug naar de fabriek
boek coverIn februari 2015 is onze stichting benaderd door Jaco Boer. Of wij graag wilden meewerken aan een boek. Het boek zou gaan over het nieuwe leven van 25 industriële iconen in Nederland, waaronder het NDSM-werf. Voor het verhaal over de NDSM heeft onze stichting een hele belangrijke bijdrage geleverd. Verschillende leden van de stichting tevens oud werknemers van de NDSM zijn door Jaco Boer geïnterviewd.

Dit boek met de titel „Terug naar de fabriek” is sinds 2015 uitgebracht. In dit boek beschrijven de auteurs het nieuwe leven van 25 industriële iconen in Nederland. Ze vertellen over het bewogen verleden en laten oud-werknemers en jonge creatieven aan het woord over hun band met deze locaties. Een verhaal over de opkomst en neergang van de Nederlandse industrie geeft extra achtergronden bij deze ontdekkingstocht langs het industrieel erfgoed van ons land.