Doelstelling

Stichting NDSM-herleeft heeft als doelstelling het bijeenbrengen, conserveren, documenteren, beheren en (weer) zichtbaar maken van de geschiedenis van primair de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V., de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij en de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij vof.

Op de tweede plaats zal deze aandacht ook uitgaan naar de andere ten noorden van het IJ gelegen werven en de scheepsbouwgeschiedenis in het algemeen.

1968 12 aug. 535 aan werf

12 augustus 1968, 535 aan werf