De stichting en haar doelstelling

Stichting NDSM-Herleeft
Voortkomend uit projectgroep NDSM-Herleeft en op advies van destijds Stichting Beheer NDSM werf oost werd op 10 april 2013 Stichting NDSM-Herleeft opgericht. Aanvankelijk hing de stichting nog aan het infuus bij Stichting NDSM-Beheer, de huidige Stichting NDSM-Werf, maar sedert mei 2018 is stichting NDSM-Herleeft een zelfstandige organisatie die in 2018 haar 1e lustrum heeft gevierd. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en nog twee leden en binnen de stichting opereert het projectteam; dit zijn de “handjes” van de stichting.

Doelstelling
Het doel van de stichting is o.m. het bijeenbrengen, documenteren, bewaren, beheren en (weer) visualiseren van de rijke scheepsnieuwbouw- en scheepsreparatiegeschiedenis van primair de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM), de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. (NDM) en de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. (NDSM), waarvan de scheepsbouwafdeling in 1979 doorstartte onder de naam Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij B.V. (NSM). Op de tweede plaats zal de aandacht uitgaan naar de andere ten noorden van het IJ gelegen werven en de scheepsbouwgeschiedenis in het algemeen. Om dit doel te bereiken verzorgen wij historische rondleidingen, worden er presentaties en lezingen gegeven, verlenen wij onze medewerking aan studentenprojecten of andere evenementen, organiseren wij tentoonstellingen en verstrekken wij informatie en fotomateriaal. Ons uiteindelijk doel is de oprichting van een eigen museum!

1968 12 aug. 535 aan werf

12-08-1968 bouwnummer 535 tt. Melania in aanbouw op de NDSM-werf

Wij werken samen met diverse kleine en buurtmusea in Amsterdam. www.museumomdehoek.nl