Het motorvrachtschip de “Bandeirante”

Hierbij het motorvrachtschip de “Bandeirante” van Fred Olsen & Co te Oslo. Gebouwd door de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. onder bouwnummer 503.

20 augustus 1960 heeft de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. te Amsterdam het motorschip Bandeirante overgedragen aan de rederij Fred Olsen & Co. te Oslo. De Bandeirante is ontworpen voor het vervoer van stuklading en graan, terwijl acht ruimen voor het vervoer van gekoelde lading zijn ingericht, waarin temperaturen tot —20° C kunnen worden gehandhaafd.

Het schip is gebouwd volgens de voorschriften en onder het speciale toezicht volgens de hoogste klasse van Det Norske Veritas, met speciale aantekening voor „ijsversterking” en „extra beveiliging tegen brand” .

bandeirante-vaart

Bandeirante in haar element

bandeirante-zinkt

De Bandeirante die in het Engelse Kanaal zinkt


Wat de constructie betreft is rekening gehouden met een groot aantal speciale wensen van de rederij. Het schip voldoet aan de gebruikelijke internationale voorschriften en aan de eisen gesteld door de Noorse wet. De romp is geheel gelast. De dubbele bodem en het bovendek zijn gebouwd volgens het langsspantensysteem. Elders zijn dwarsspanten en dwarsbalken toegepast.

De hoofdafmetingen van het schip zijn de volgende
lengte over alles 149,98 m, lengte tussen de loodlijnen 131,83 m, breedte 18,52 m, holte tot bovendek 11,58 m, holte tot boven tussendek 8,70 m, constructie diepgang 8,69 m, draagvermogen bij deze diepgang 9470 ton a 1016 kg, ontwerp diepgang 7,77 m, bruto inhoud 8189,23 register tons, netto inhoud 4519,68 register tons.

Type
Het schip is van het gesloten shelterdeck type met bak en kampanje. De machinekamer bevindt zich zeer ver naar achteren, zoals uit het algemeen plan blijkt. Ook de accommodatie voor de bemanning en de officieren is hier gelegen.

bandeirante-tekening

Dekkenplan van de Bandeirante


Indeling
Door deze indeling werd bereikt dat voor de machinekamer grote ruimen konden worden verkregen. Het ruim I wordt door het tussendek verdeeld in een boven-tussendek en onderruim, welk laatste door een houten betimmering van schotten en scheepshuid geschikt werd gemaakt voor het vervoer van huiden. De ruimen II, III en IV zijn elk onderverdeeld in twee tussendekken en een onderruim. In de ruimen III en IV zijn op het onder- en boven-tussendek in de zijde 2 koelruimen boven elkaar gemaakt,
waardoor in totaal de beschikking over 8 ruimen voor het vervoer van koellading werd verkregen. De schacht tussen de koelruimen zowel als de onderruimen III en IV zijn geschikt voor het vervoer van stuklading en graan. Ruim V, gelegen achter de machinekamer, heeft geen onderruim daar deze ruimte is ingenomen door tunnel wingtanks, terwijl de truck gevormd door de kampanje eveneens voor het vervoer van lading kan worden gebruikt. De luikhoofden op het bovendek, dus inclusief de luikhoofden van de koelruimen, zijn voorzien van stalen Mac Gregor-luiken, type single pull, welke worden geopend en gesloten met behulp van de kranen. De luiken op het 2e en 3e dek in de midden-laadruimen III en IV zijn voorzien van stalen vouwluiken, welke worden geopend en gesloten met behulp van de kranen. Alle overige luiken zijn voorzien van stalen pontonluiken. Alle verblijven bevinden zich in de kampanje en in het dekhuis op de kampanje.

Machine kamer-installatie
Het schip wordt voortgestuwd door een 6-cilinder enkelwerkende 2-takt NDSM-Götaverken motor, type 760/ 1500 VGS 6 U, met een maximum vermogen van 7500 rpk bij 112 omwentelingen per minuut. De hoofdmotor voor het m.s. Bandeirante is de eerste motor die de N.D.S.M. onder licentie van Götaverken heeft gebouwd. De cilinder diameter is 760 mm en de slag 1500 mm. De motor heeft twee
turbo blowers voor oplading van het fabrikaat Napir. De installatie is ontworpen voor het gebruik van dieselolie en van zware olie tot 1 500 sec. Redwood nr. I bij 100° F.

De laatste vaart
Maar helaas is de “Bandeirante” tijdens haar reis van Brazilie naar Noorwegen met een lading koffiebalen aan boord op 8 september 1978 in het Engelse kanaal in dichte mist in aanvaring gekomen met de Griekse bulkcarrier “Maroudio” en gezonken. Hierbij is de gehele bemanning van de “Bandeirante” gered door het Franse douanevaartuig “Avelgwalam”.

Dit artikel is geschreven door Leo van der Spek. De foto’s zijn afkomstig van www.ndsm-werfmuseum.nl

bandeirante-brazilie

Bandeirante varend langs de kust van Brazilië

bandeirante-zinkt

De Bandeirante die in het Engelse Kanaal zinkt