NDSM archief

Het bestaan en de locaties van de drie ruimten met daarin historisch materiaal uit de NDSM tijd waren al langer bekend. Onder helling 4 zijn drie ruimten die bij evenzoveel ondernemers in gebruik zijn. Aan de stuurboord-zijde van de helling is materiaal opgeslagen dat door de houtscheepmakers op en rond de hellingen werd gebruikt. Dit zware materiaal, en dat geldt zeker voor de rammen, kan een stootje hebben en is niet kwetsbaar.

Kokers op tafelAan bakboordzijde ligt dit anders. Hier zijn, over twee ruimtes verdeeld, de archieven met hoofdzakelijk documenten te vinden. Bij de aangetroffen inhoud valt te denken aan een enorme hoeveelheid tekeningenkokers (lengte 1 meter), archiefdozen, ordners, mappen en pakketten. Hierin bevinden zich calques (de moedertekeningen), blauwdrukken en recentere afdrukken, specificaties, correspondentie, tabellen enz.

Niet alleen van bij de NSM en NDSM gebouwde schepen maar ook van de hellingen, werkplaatsen, binnen- en buitenkranen, kantoren en bedrijfswoningen. Zelfs personeelsinformatie is hiertussen aangetroffen. Een van deze archieven is thans voor een groot deel overgebracht naar de locatie van de Stichting NDSM-Herleeft honderd meter
verderop. Het andere archief zal later volgen.

Container opslagHet overbrengen hiervan is, zelfs over honderd meter, een inspannende en stoffige bezigheid waarvoor een redelijke bezetting wenselijk is. Na deze fase zal dan het sorteren op onderwerp en bouwnummer moeten plaatsvinden. Per verpakkingssoort en onderwerp zal het moeten worden onderverdeeld. Als laatste zal per verpakking de inhoud moeten worden beschreven zodat uiteindelijk een duidelijk overzicht van het aangetroffen materiaal ontstaat.

Terug naar het laatste nieuws