Ondertekening huurovereenkomst “De Blauwdruk”

Vooraf en vooral na de oprichting van de Stichting NDSM-Herleeft rees de vraag hoe dit met de huisvesting zou gaan. Met een stichting die dakloos is, is niemand gebaat.

De wensen en ideeën van het kersverse bestuur waren talrijk maar de beschikbare middelen en mogelijkheden waren niet of nauwelijks aanwezig. Zo bleef ook de huisvesting een punt van zorg en aandacht. Soms is het leven onvoorspelbaar. Wat bleek, de hellingen 2-3 en 4 waren inmiddels als Rijksmonument aangemerkt en vanwege betonrot en ander verval bleek een renovatie noodzakelijk.

Deze renovatie is inmiddels aangevangen bij de dubbelhelling 2-3. Aansluitend zal op een later tijdstip ook helling 4 onderhanden worden genomen. Ook de onderzijden en het interieur van de hellingen wordt aangepakt. Hierbij zal een meer eigentijdse en bruikbare indeling en inrichting worden gerealiseerd. Het gevolg hiervan is dat alles dat zich op, aan en onder de hellingen bevindt moet wijken.

Omdat met name helling 4 aan gebruikers onderdak biedt zal voor hen in een vervangende verblijfs-/werkruimte moeten worden voorzien. Deze werkplekken zijn inmiddels gerealiseerd en bevinden zich op de NDSM werf op de locatie waar de “Stichting beheer NDSM werf” is gehuisvest. Zij zijn in deze ook de verhurende partij. De onderkomens, vier in getal, zijn van het type Romneyloods. Niet de golfplaten versie zoals op grote schaal in de tweede wereldoorlog is gebruikt maar een hedendaagse variant daarop, verticale zijwanden, geïsoleerd, met keukenblok, toilet, meterkast en verwarming. De aan ons in huur gegeven loods heeft een bruto vloeroppervlakte van 8 x 10 meter.

Het is de bedoeling de ruimte multifunctioneel in te richten. Een mix tussen een informatie-, documentatie- en inloopcentrum. De ruimte dient geschikt te zijn voor het ontvangen van groepen van elke leeftijd, het vandaar uit verzorgen van rondleidingen, het onderbrengen van archiefmateriaal en de historische collectie. De inrichting moet ook laagdrempelige mogelijkheden bieden tot het doen van onderzoek en het vergaren van informatie door derden. Wij hebben onze huisvesting de naam “Blauwdruk” gegeven.

De ondertekening

Op 14 juli 2014 is door voorzitter Kees-Jan Groen namens de Stichting NDSM-Herleeft de huurovereenkomst ondertekend. Namens onze stichting waren ook aanwezig de penningmeester en secretaris. De Stichting beheer NDSM werf Oost werd vertegenwoordigd door Florian Weigl. Ruud Slagboom, de samensteller van onze nieuwsbrief was hierbij getuige.

Het begin is er, nu komt de tijd van inrichten, opbouwen en dergelijke.

Terug naar het laatste nieuws