Oproep uitbreiding werkgroep

Na de oprichting van de Stichting NDSM-Herleeft in april 2013 is er, hoewel niet direct zichtbaar, toch veel gebeurd. Een jonge stichting promoten, voor het voetlicht brengen valt niet mee. Tal van zaken moeten worden geregeld, zowel fysiek als administratief. Niet zelden moet het wiel opnieuw worden uitgevonden en is daarnaast het werven van sponsors, donateurs en Vrienden een verhaal apart. Tevens waren er diverse evenementen waar de stichting bij betrokken was en is tussen de bedrijven door een archief uit de NDSM tijd (deels) ontruimd. Uiteraard spelen de financiële (on)mogelijkheden een grote rol in de voortgang.

Het stichtingsbestuur kent een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen lid. Daarnaast is er de werkgroep. Dit team bestaat uit de voornoemde bestuursleden (uitgezonderd de voorzitter) en nog twee leden. De werkgroep levert de “handjes” wanneer dit nodig is.

Omdat wij ook ieder een eigen agenda hebben is het niet makkelijk om de kleine bemanning gelijktijdig aan dek te krijgen. Het is niet alleen wenselijk maar voor de gang van zaken ook noodzakelijk dat de onderbezette werkgroep wordt uitgebreid zodat de last niet telkens op dezelfde senioren schouders rust. Er wordt naarstig gezocht naar (potentiële) Vrienden van de stichting en andere betrokkenen die hierin iets kunnen en willen betekenen en hun bijdrage willen leveren.

Te denken valt aan personen (m/v) die zich voor de stichting willen inzetten m.b.t. het werven van Vrienden, sponsors en donateurs, het bewerken van foto-/video-/filmmateriaal, archivering (t.z.t. met Adlib), papierconservering/-herstel, PR zaken, presentaties/rondleidingen, huishoudelijke taken, inrichting van de locatie, het ontruimen van het laatste archief, kopij
verzamelen voor de nieuwsbrief en het beheer van de nog komende website (beide laatste in overleg met de ontwerper).

Voor het bovenstaande geldt en/of, het combineren van taken binnen het team is zeker geen probleem. Middels deze oproep willen wij de kiel leggen voor een gezellige en gemotiveerde club mensen die begaan is met de Nautisch-industriële historie in het algemeen en van NDSM in het bijzonder.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen neem dan contact op met de secretaris van de Stichting NDSM-Herleeft en stuur een bericht naar vriend@ndsm-herleeft.nl

Terug naar het laatste nieuws