Steuntje in de rug door Univé

Een Coöperatie is een soort vereniging die werkt zonder winstoogmerk. Dat betekent dat Univé geen aandeelhouders maar leden heeft. Uitgangspunt is dat de winst ten goede komt aan de leden. Daarom wil Univé een deel van de winst aanwenden voor goede doelen. Als maatschappelijk betrokken verzekeraar stellen zij in iedere regio van het werkgebied, d.w.z. in de regio Amsterdam, Den Helder, Groene Hart, Haarlem, HAL, Hoorn, Noord-Kennemerland, Waterland, Zaanstreek en Zwolle, 3 bedragen ter beschikking t.w.: € 3.000,- / € 2.000,- en € 1.000,-. Deze bedragen keren zij uit aan de vereniging of instelling die volgens de leden een steuntje in de rug verdienen.

 • Natuur, cultuur of beweging
  Juist vanwege onze maatschappelijke betrokkenheid hebben we deze drie doelen gekozen. Zaken die vaak iets minder onder de aandacht komen maar juist heel belangrijk zijn.
 • Direct aanwijsbaar en eenmalig doel
  Idee van deze aanmoediging is om zaken die anders niet uitgevoerd hadden kunnen worden, alsnog mogelijk te maken. Of om instellingen/verenigingen die een enorme tegenslag hebben gehad weer op de rit te krijgen (bijvoorbeeld een clubhuis dat afgebrand is). In de aanmelding dient duidelijk omschreven te worden waar het Steuntje in de rug voor wordt benut.
 • Goede onderbouwing
  Bij de onderbouwing is het belangrijk dat u aangeeft waar het geld voor nodig is, hoe het zal worden besteed en wie er profijt van heeft.
 • Publiciteit
  Uiteraard is uw vereniging of instelling bereid om met ons het succes te delen en bent u bereid mee te werken aan regionale publiciteit. Als u hiervoor suggesties heeft of ingangen, is dat zeker raadzaam om te vermelden.

waardecheque univeDe Stichting NDSM-Herleeft is door de Univé ledenraad genomineerd en in aanmerking gekomen voor de toekenning van de 3de prijs. De prijs van € 1.000, – is op 28 mei 2014 symbolisch uitgereikt aan het bestuur van de stichting. De overhandiging vond plaats in het Univé kantoor te Landsmeer.

Univé regio-manager Frank Blokker overhandigde de prijs aan Leo van der Spek,
penningmeester van de Stichting NDSM-Herleeft. Hierbij aanwezig waren
Marijke van Wijk en Aad Koole namens de Univé ledenraad en Kees Alberts en
Ruud van der Sluis resp. lid en secretaris van de Stichting NDSM-Herleeft. Onder het genot van koffie is nog nagepraat over de doelstellingen van de stichting. Univé had
voor deze gelegenheid een fraaie en heerlijke taart bij de koffie.

De Stichting NDSM-Herleeft is Univé uiteraard zeer dankbaar voor deze toekenning. Het geeft namelijk aan dat niet alleen het verleden van NDSM maar de gehele nautisch-industriële bedrijfstak een toenemende belangstelling trekt.

Terug naar het laatste nieuws