Vriend worden

Middels uw financiële steun kunnen wij het werk voortzetten en wat hier door de vele duizenden werkers is gepresteerd in kaart brengen. De nog aanwezige kennis willen wij graag aan de jongeren en geïnteresseerden doorgeven.

U bent al vriend van NDSM-herleeft vanaf 25 euro per jaar (ingang per 1 juni). Vrienden van NDSM-herleeft worden voor bijzondere bijeenkomsten en events rondom NDSM-herleeft uitgenodigd, ontvangen korting en vrienden worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. In de nabije toekomst hoopt de Stichting NDSM-Herleeft eens per jaar een vriendendag te organiseren.

Aanmelden
U wordt Vriend door € 25,- over te maken op de bankrekening NL30 ABNA 0478 7615 62 tnv. Stichting NDSM Herleeft. Voor dit bedrag bent u lid voor een jaar.