Vriend worden

Ter ondersteuning van ons werk bestaat de mogelijkheid om vriend te worden van onze stichting. Met uw bijdrage kunnen wij de doelen van de stichting voortzetten en verder ontwikkelen.

U bent al vriend van Stichting NDSM-Herleeft voor € 25,- per kalenderjaar. Vrienden worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en ontvangen uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten en speciale evenementen.

Aanmelden
U wordt Vriend door € 25,- over te maken op bankrekening NL30 ABNA 0478 7615 62 t.n.v. Stichting NDSM-Herleeft onder vermelding van “Vriend van Stichting NDSM-Herleeft” en het jaartal waarvoor de bijdrage geldt. Voor dit bedrag bent u voor een jaar lid.