Wat nu verder

De gebouwen, hellingen en kraan op “werf Oost” hebben een Rijks-monumentenstatus. Onlangs is een begin gemaakt met de renovatie van de hellingen 2 en 3. Helling 4 volgt in een latere fase. Onder helling 4 liggen nog twee tekeningarchieven. Deze twee archieven worden door ons overgenomen, opgeslagen, georganiseerd, beheerd, gedocumenteerd en t.z.t. gepresenteerd. Er is reeds een begin gemaakt met het overbrengen van de enorme hoeveelheid materiaal. Waar laten we dit?

container-kokersOp het werfterrein, bedoeld wordt de werf Oost (nieuwbouw), is voor ons twee zeecontainers ieder van 12 meter geplaatst. Hierin staan kasten en Lundiastellingen waarop al het materiaal wordt opgeslagen. Het gaat om een grote hoeveelheid kokers met tekeningen, archiefdozen en ordners. Het materiaal in de kokers betreft overwegend calques, de moedertekeningen, van schepen, gebouwen en kranen.

Inmiddels zijn vrijwel alle archiefdozen, tekeningen, calques, ordners en afdrukken opgeslagen in onze expositieruimte de Blauwdruk of in de archiefruimte DSA. Een deel moet nog worden gedroogd, ontstoft, opnieuw verpakt en gesorteerd op wel/niet bewaren.